Karriereveiledning: Hvordan velge riktig karrierevei

Karriereveiledning er en prosess der en person får hjelp og veiledning til å utforske og vurdere ulike karrieremuligheter. Formålet med karriereveiledning er å hjelpe en person med å ta informerte og veloverveide beslutninger om sin karriere. Gjennom karriereveiledning kan en person identifisere sine interesser, ferdigheter, verdier og mål, og deretter utforske hvilke karriereveier som passer […]