Det er en utbredt oppfatning at radongass i boliger kan være farlig for helsen. Derfor er det viktig å ta nødvendige forholdsregler for å beskytte hjemmet ditt mot denne usynlige faren. Ett av de mest effektive radonreduserende tiltakene du kan iverksette er installasjonen av en radonbrønn.

Hva er en radonbrønn?

En radonbrønn er et ventileringssystem for grunnen, noen ganger referert til som et radonbrønn-system. Dette systemet fungerer som en ekstra forsikring, skulle radonsperren i hjemmet ditt ikke klare å begrense inntrengningen av radongass på en tilfredsstillende måte. Kort fortalt bidrar en radonbrønn til å redusere radonrisikoen i hjemmet ditt.

Formålet med en radonbrønn

Formålet med en radonbrønn er å fungere som en ekstra sikkerhet som kan aktiveres hvis radonsperren ikke er tilstrekkelig effektiv. Den kan aktiveres etter at en kontrollmåling av radongassen er utført. Ved aktivering senkes lufttrykket i dreneringslaget under huset, noe som reduserer lekkasje av radonholdig luft betydelig.

Aktivering av radonbrønnen

Hvis du trenger hjelp med radonbrønn, kan det være lurt å oppsøke profesjonelle tjenesteytere. Ved aktivering kobler man en tilpasset vifte, beregnet for fuktig radonholdig jordluft, til grunnventileringssystemet. Den radonholdige jordluften blir da ført fra radonbrønnen og ut av bygget ved hjelp av et egnet rørsystem. Typisk effekt på radonvifter tilkoblet en radonbrønn ligger på mellom 50 og 100 watt.

Oppbygging av radonbrønnsystemet

Et typisk system består av radonbrønnen og faste rør eller kveiler med perforerte drensrør i dreneringsmassen under isolasjon og betonggulvet. En radonbrønn med drensrør gir høy effekt nær tilkoblingspunktet til viften, men effekten reduseres med økende avstand.

Undertrykk og ventilering

For at systemet skal fungere optimalt, er det viktig at radonbrønnen og grunnventileringssystemet ikke begrenses av fundamentale skiller i drenssjiktet. I tillegg bør massene som omgir en radonbrønn bestå av luftgjennomtrengelige materialer som pukk og stein.

Vifteplassering og avkast

Viften bør plasseres i et område hvor den ikke vil forstyrre søvnen din eller skape andre lydproblemer. Avkast fra radonbrønnen bør også plasseres på en slik måte at det ikke ligger nær friskluftventiler og vinduer. Dette for å unngå at radonholdig luft føres tilbake inn i bygningen.

Forebygging av kondens og fuktproblemer

Rør tilknyttet systemet bør isoleres hvis de skjules i vegger eller sjakter for å unngå kondensproblem. Plassering av avkast bør også vurderes nøye for å unngå problemer med kondens og isdannelse.

I sum er det viktig å utføre regelmessige radontestinger og iverksette nødvendig radontiltak for å beskytte hjemmet ditt mot radongass. En radonbrønn kan være et utmerket tiltak for å redusere risikoen for radoninntrenging. Husk at det aldri er for tidlig å starte radonsanering, og professionell hjelp er alltid tilgjengelig.

radonbrønn

Beskytt hjemmet ditt mot skadelig radon med en effektiv radonbrønn – slik fungerer det!

RAD0524
RAD0524
RAD0524 RAD0524

RAD0524

RAD0524